O projekcie

E-znak to system wyszukiwania podobnych, graficznych znaków towarowych w oparciu o dostępne bazy danych znaków. Posiadamy unikatowy prototyp rozwiązania, które po zadaniu mu logotypu w formie obrazu jpg wyszukuje podobne i zwraca je, co umożliwia podjęcie ostatecznej decyzji w szybkim czasie. Szukający otrzymuje do przejrzenia zestaw podobnych znaków stąd olbrzymia oszczędność czasu i kosztów.

 

Jest to unikatowe rozwiązanie, który usprawni pracę osób zainteresowanych rejestracją znaku towarowego.

Siła znaków towarowych

Znak jest istotnym nośnikiem wiedzy o przedsiębiorstwie i o wytwarzanych w nim towarach czy świadczonych usługach. Stanowi wartość firmy.

Aplikacja

Eznak to unikalna aplikacja mobilna, która w szybki i prosty sposób dostarcza informacji na temat podobnego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego.

Pewność

Jest to doskonałe narzędzie dla osób, które zajmują się rejestracją znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Od teraz będą mogli szybko sprawdzić czy podobny znak lub wzór nie jest już przedmiotem ochrony. 

Łatwy dostęp do funkcjonalności

Każdy użytkownik posiada własne konto w aplikacji. Po zalogowaniu się do systemu musi podać niezbędne dane dotyczące znaku wraz z grafiką. W kolejnym etapie musi określić ilość klas, dla których dany znak ma starać się o rejestrację, by był w pełni zabezpieczony na wszystkich polach eksploatacji. 

Znak towarowy

Znak towarowy jest jednym z podstawowych elementów identyfikacji towarów i usług we współczesnym świecie. Jednym z istotnych zagadnień własności intelektualnej jest ochrona znaku towarowego.

 

Istnieje szereg możliwości rejestracji znaku. Na poziomie krajowym w odpowiednim urzędzie patentowym. W Europie, na obszarze wszystkich krajów Unii Europejskiej poprzez EUIPO (European Union Intellectual Property Office). W przypadku znaku pochodzącego z kraju zrzeszonego w ramach tzw. Protokołu Madryckiego możliwa jest rejestracja rozszerzona do 70 krajów poprzez organizację WIPO (the World Intellectual Property Organization). 

 

Rejestracja znaku towarowego wymaga porównania go z już zarejestrowanymi w celu wykluczenia ewentualnego konfliktu praw czy uniknięcia naruszeń praw własności intelektualnej

Porównywanie znaków

Proces badania czystości znaku dokonywany jest przez rzecznika patentowego lub eksperta drogą zakwalifikowania logotypu do właściwej klasy oraz przez przeglądnięcie logotypów z tej klasy. Jest to proces długotrwały i angażujący, szczególnie w przypadku znaków graficznych. Istnieje potrzeba zautomatyzowania procesu wyszukiwania i porównywania logotypów. Szczególnie wobec rosnącej liczby kontaktów handlowych, turystycznych i w obliczu postępującego procesu globalizacji.

 

Jak dotąd brak jest skutecznych, efektywnych algorytmów, które radziłyby sobie z problemem automatycznego porównywania znaków graficznych. Nasza spółka prowadzi badania nad nowym zestawem algorytmów służących do automatycznego wyszukiwania logotypów podobnych do zadanego.

Napisz do nas

loader
banner_ue